دوشنبه, 27 خرداد 1398

عنوان : روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده(دوم)
کد خبر : ۴۷۵۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ 
ساعت : ۱۲:۳۱:۳۶

آگهی مزایده

موضوع: اجاره یک ساله باقی مانده غرفه های پلاژ توسکاسرا

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم  مصوبه شماره 66 مورخ 97/4/13 شورای  اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا اقدام نماید.

1-      واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/10/8 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 01155250811 تماس حاصل فرمائید.

2-      متقاضیان می بایست 5% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

3-      در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-      تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/10/9 خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.بازگشت           چاپ چاپ         
 
..:: کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شهرداری رامسر است ::..