Tuesday, June 2, 2020
  • time : 13:34:8
  • Date : 11/9/2019
  • item visited : 62
  • news code : 5043
روابط عمومی شهرداری رامسر/ كاشت گلهای فصلی در سطح شهر

در همین راستا علیرضا حلاجیان مدیر فضای سبز شهرداری رامسر اظهار داشت: با آغاز فصل پاییز با هدف زیباسازی و ارتقای فضای سبز شهری به متراژ 40000 متر مربع گلهای فصلی در سطح شهر کاشته شد

 

 

 

 

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.9.0
    V5.3.9.0