Thursday, July 9, 2020
  • time : 14:2:20
  • Date : 12/1/2019
  • item visited : 239
  • news code : 5064
روابط عمومی شهرداری رامسر/ اجرای كاشت نهال در بلوار معلم رامسر به همت شهرداری رامسر

در راستای توسعه درختکاری و فضای سبز با حضور جمعی از روسای ادارات و سازمانهای مردم نهاد شهرستان رامسر طرح کاشت نهال در بلوار معلم به اجرا درآمد.

 

 

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.9.0
    V5.3.9.0