• ساعت : ۱۲:۴۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 68
  • کد خبر : ۴۸۳۸
روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

موضوع: بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های خدمات شهری(نظافت و پاکسازی)

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند 2 مصوبه شماره 106 مورخ 97/10/12 شورای اسلامی شهر رامسر نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های خدمات شهری( نظافت  پاکسازی شهر )شهرداری رامسر به صورت حجمی اقدام نماید.

 

1-      واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 98/2/9 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 01155250811 تماس حاصل فرمائید.

2-      متقاضیان می بایست مبلغ 5 درصد کارشناسی به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

3-      در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-      تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 98/2/10 خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

رضا کحالی

شهردار رامسر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.9.0
    V5.3.9.0