پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


   

   

  استانـداری مازنـدران

  شهـرداری رامسـر


   

  آئین نامه تشویقی شهروندان به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

   

   

   

   


  تهیه و تنظیم : مدیریت شهرسازی

  بهار 1389

   

  *******


  بسمه تعالی

   

  مستندات

  این آئین نامه به استناد قوانین موضوعه مرتبط با ساماندهی امور شهرسازی از جمله قانون شهرداریها ، قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها ، قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 و سایر قوانین مرتبط که منطبق با طرح تفصیلی مصوب شهر رامسر می باشد تهیه گردیده .

   

  هدف :

  هدف از تدوین این آئین نامه تشویق شهروندان به نوسازی و ساماندهی هر چه بیشتر مستحدثات موجود بوده که از این طریق علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله :

   

  - عقب نشینی ها

  - ساماندهی نما و جداره

  - اجرای آئین نامه 2800

  - نوسازی ساختمانها

  - ساماندهی سیمای شهری

  - تعریض معابر و کوچه ها

  - اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی

   

  که با اجرای موارد فوق فضای زندگی شهروندان دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد شد .

   

  موانع و تنگناها :

   

  در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم استقبال سازندگان انبوه و صنعتی و همچنین عدم گرایش شهروندان به ساخت و ساز بدلیل :

  1-فقدان توجیح اقتصادی

  2-گرانی مصالح خصوصاٌ در شهر رامسر

  3- بالا بردن هزینه نظارت مهندسین  بالا بودن نرخ دستمزدها 

  4- طولانی بودن زمان صدور پروانه

  عموماً شهروندان از مراجعه به شهرداری برای اخد پروانه خودداری می نمایند که ضرورت دارد مدیریت شهری با توجه به اهداف بلند مدت خود سازو کارهای اجرایی برای از بین بردن موانع فوق را ارایه و پیشنهاد نماید .

   

  ضرورتها :

  لزوم هماهنگی بیشتر کلیه دستگاههای مرتبط برای تشویق شهروندان

   لزوم بکارگیری مکانیزه های متعدد برای تشویق و ایجاد انگیزش

  لزوم اعطاء امتیازات عمومی و خصوصی

  لزوم کاربستهای اجرایی توسط دستگاه های خدمات رسان

  اعمال تسهیلات ویژه برای تشویق شهروندان

  اخذ تسهیلات و منابع مالی لازم برای شروع فعالیت ساخت و ساز

  تشویق بخش سرمایه گذاری جهت ارایه مصالح ارزان قیمت به شهروندان
   ( حمایت از اتحادیه های مربوطه )

  تأکید بر ارایه برنامه اجرایی دستگاههای خدمات شهری از جمله برق ، آب ، گاز ، مخابرات به شورای اسلامی

  حذف موانع اخذ امتیازات برق ، گاز ، آب توسط مصوبات شورای اسلامی شهر

  و سایر موارد

   

  ماده 1 : تعریض معابر کم عرض

  در این بخش مربوط به پلاک هایی می باشد که صرفاً با عقب نشینی دیوار و حصارهای موجود عملاً تعریض انجام می شود که هیچگونه خسارتی به بناهای موجود و ساختمان پلاک وارد نمی آید .

  1-1- در مورد جابجایی دیوار و حصار در صورت ضرورت امر و حساس بودن وضعیت کوچه و معبر شهرداری می تواند به طرق زیر عمل نماید .

  الف : خرید و تحویل بلوک ، سیمان ماسه به مالک

  ب  : اجرای دیوار توسط عوامل شهرداری

  که در این موارد هزینه به عمل آمده با مقدار زمین تعریض شده تهاتر می گردد.

  1-2- اعطاء تراکم ساختمانی رایگان به ازای هر یک متر مربع 2 متر در سطح اشغال و یا طبقات با توجه به ضوابط طرح تفصیلی منطقه

  1-3-تسریع در ارایه خدمات شهری مانند اسفالت معبر ، زه کشی ، جوی و جدول در صورتی که حداقل 80% از مالکین معبر عقب نشینی نمایند .

  1-4- استفاده از تسهیلات بانکی و منابع مالی دولتی با توجه به تفاهم نامه های مرتبط

   

  ماده 2 : صدور پروانه و معافیت های عوارضی

   

  کلیه مالکین مستحدثات موجود خصوصاً در بافت های فرسوده از معافیت های ذیل طبق برنامه زمان بندی شده برخوردار خواهند بود .

  2-1- کلیه شهروندانی که ساکن در بافت فرسوده شهری می باشند چنانچه از تاریخ اعلام عمومی شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه به شهرداری مراجعه و تقاضای پروانه ساختمان نمایند تا سقف 80% از بخشودگی عوارض زیربناء و خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان ها تا سقف 150 متر مربع برخوردار خواهد شد .

  همچنین پروانه دیوارکشی این قبیل موارد 100% رایگان خواهد بود .

  2-2- شهروندان ساکن در بافت های فرسوده چنانچه از دو ماه تا پایان چهار ماه به شهرداری مراجعه و تقاضای صدور پروانه ساختمان نمایند تا سقف 60% از معافیت های فوق برخوردار خواهند شد و همچنین استفاده از خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان ها تا سقف 120 متر مربع را شامل می گردد .

  2-3- چنانچه بیش از زمان های یاد شده مراجعه نمایند ( از چهار ماه به بالا ) حداکثر 30% از معافیت برخوردار خواهند شد . ضمناً استفاده از خدمات نظام مهندسی با 35% تخفیف در طراحی نقشه را شامل می گردد .

  2-4- همچنین براساس هماهنگی به عمل آمده با دفتر نظام مهندسی شهرستان رامسر تسهیلات فوق به ترتیب به شهروندان مشمول بندهای اعلامی اعطاء خواهد شد .

   

  ماده 3 : تشویق مدیران نواحی و کارکنان حوزه شهرداری

   

  1-1- به ازای هر مورد پروانه صادره در اجرای بند 2-2 ماده دوم این آئین نامه 5 امتیاز برای مدیریت ناحیه ثبت می گردد.

  3-2 به ازای هر مورد پروانه صادره در اجرای بند 2-3 ماده دوم این آئین نامه به امتیاز برای مدیریت ناحیه 3 امتیاز ثبت می گردد.

  3-3- به ازای هر مورد پروانه صادره در اجرای بند 2-3 ماده دوم 5 امتیاز برای کارکنان شهرسازی ثبت می گردد.

   

  تبصره : به ازای هر یکصد و پنجاه امتیاز یک سفر زیارتی ، سیاحتی برای مدیریان و کارشناسان در نظر گرفته خواهد شد .

   

  ماده 4 : وظایف مدیران ناحیه و کارشناسان شهرسازی

   

  کلیه مدیران نواحی موظف می باشد پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به شناسایی پیگیری و تشویق مالکین در بافت فرسوده خصوصاً بناهایی که در مسیر تعریض قرار دارند اقدام و پرونده تکمیل شده آن را جهت صدور پروانه در اختیار مدیر بافت فرسوده قرار دهد .

  مسئول ساختمانی موظف می باشد پس از دریافت پرونده تکمیلی بصورت خارج از نوبت نسبت به ارائه فرم ضوابط تهیه نقشه و پیگیری جهت ارائه نقشه به شهرداری و ارائه گزارشات لازم تا صدور پروانه ظرف 2 هفته اقدام نماید .

  کلیه مالکین ساختمان ها موظف می باشند قبل از صدور پروانه نسبت به بازگشایی و تعریض ملک خود اقدام نمایند مگر آنکه عقب نشینی شامل بنا گردد که مالک موظف می باشد ظرف یک ماه بعد از صدور پروانه نسبت به تخریب بنا با اخذ تعهد نامه و صلح نامه اقدام نماید.

   

  ماده 5 : وظایف روابط عمومی

   

  روابط عمومی شهرداری موظف می باشد کلیه اقدامات لازم جهت آگاهی مردم و مالکین واقع در بافت فرسوده و کوچه های زیر 4 متر سطح شهر را به طرز شایسته عمل نماید و این اصلاح رسانی شامل پرده نویسی ، نصب بنر در سطح شهر ، ارائه اطلاعات کامل در خصوص خطرات ساختمان های فرسوده و عدم ارائه خدمات شهری به مالکین واقع در کوچه های باریک و... خواهد بود .

   

  ماده 6 : وظایف نظام مهندسی

   

  دفتر نمایندگی نظام مهندسی رامسر متعهد گردیده ضمن اجرای معافیت های لازم در ماده 2 نسبت به پیگیری برگه های ضوابط و بمنظور ارسال سریع نقشه ها به شهرداری بصورت خارج از نوبت ظرف یک هفته پس از ارائه برگ ضوابط اقدام نماید که وظیفه اطلاع رسانی به دفتر نمایندگی بر عهده مسئول ساختمانی می باشد.


      

  رامسری آباد حق ماست

   

  خدمتی دیگر به شهروندان

   

  با  توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر در خصوص آیین نامه تشویقی شهروندان به نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده شهری تمهیدات ارایه شده به شرح ذیل اعلام می گردد :

   

  1-    تمهیدات ارائه شده به مالکین بناهای واقع در بافت فرسوده که تا 2 ماه پس از آگهی عمومی به شهرداری مراجعه می نمایند . شامل :

   

  الف) بخشودگی عوارض در صدور پروانه ساختمانی تا سقف 80% عوارض زیربناء

  ب ) استفاده از خدمات نظام مهندسی بصورت رایگان تا سقف 150 مترمربع

  ج ) صدور مجوز دیوار کشی تا سقف 100% رایگان

   

  2-    تسهیلات ارایه شده به مالکین بناهای واقع در بافت فرسوده که تا 4 ماه پس از آگهی عمومی به شهرداری مراجعه نمایند .

  الف ) بخشودگی عوارض در صدور پروانه ساختمانی تا سقف 60% عوارض زیربناء

  ب ) استفاده از خدمات رایگان نظام نظام مهندسی تا سقف 120 مترمربع

   

  3- تسهیلات ارائه شده به مالکین که بعد از 4 ماه از آگهی عمومی شهرداری به شهرداری مراجعه نمایند :

  الف) بخشودگی در عوارض صدور پروانه تا سقف 30% عوارض زیربناء

  ب ) استفاده از خدمات نظام مهندسی تا 30% تخفیف در طراحی نقشه ها

   

  ضمناً بمنظور تعریض کوچه های باریک سطح شهر که عرض آن زیر 4 متر می باشد به مالکین زمین هایی که ملک آنان در مسیر تعریض کوچه قرار دارد تسهیلات ویژه ای شامل : کمک در اجرای دیوارسازی و تمهیدات در صدور مجوزات ساختمانی و اعلام در تراکم ساختمانی و استفاده از تهسیلات بانکی و نیز در صورت بازگشایی کل مسیر اجرای آسفالت کوچه خواهد بود .

   

   

  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رامسر
  5.3.9.0
  V5.3.9.0