پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

   

برای دیدن با مأوس روی تصویر بروید و آن را حرکت دهید .


برای این کار نیاز به نصب برنامه فلش پلیر است . برای دانلود برروی لوگوی زیر کلیک کنید 


5.3.9.0
V5.3.9.0